• lt
 • Polski
 • English
 • Deutsch
 • Ceština
 • Español
 • Français

Privatumo politika

 1. Ši privatumo politika nustato plombix.pl interneto svetainės paslaugų vartotojų pateiktų asmens duomenų tvarkymo taisykles.
 2. Interneto svetainėje naudojamų asmens duomenų valdytojas yra įmonė „GST Poland“, buveinė Didžiosios Lenkijos Ostruve, PVM kodas 622-27-67-633, įmonės kodas 301778206.
 3. Siekdami užtikrinti mums patikėtų asmens duomenų apsaugą, parengėme vidaus procedūras ir rekomendacijas, skirtas apsisaugojimui nuo duomenų perdavimo pašaliniams asmenims. Kontroliuojame jų vykdymą ir nuolat tikriname jų atitikimą taikomiems teisės aktams – Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymui, Elektroninių paslaugų teikimo įstatymui, taip pat įvairiems poįstatyminiams aktams ir Bendrijos teisės reikalavimams.
 4. Asmens duomenys tvarkomi remiantis vartotojo sutikimu, taip pat tais atvejais, kai tokią teisę duomenų valdytojui suteikia taikomos teisės nuostatos, bei šalių sutarties įgyvendinimo tikslais.
 5. Interneto svetainė renka informaciją apie vartotojus ir jų veiksmus tokiais būdais: 
  a) vartotojui savanoriškai formose įvedant informaciją,
  b) renkant slapukų informaciją.
 6. Svetainė renka vartotojų savanoriškai pateiktą informaciją.
 7. Formose pateikti duomenys yra tvarkomi atitinkamoje formoje nurodytais tikslais, pvz., siekiant aptarnauti bendravimo procesą.
 8. Svetainėje pateikti asmens duomenys nebus parduoti arba atskleisti trečiosiomis šalimis, kaip numatyta asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatose.
 9. Formose pateiktus duomenis gali peržiūrėti tik fizinis asmuo, kuris juos pateikė. Toks asmuo taip pat turi teisę bet kuriuo metu pakeisti duomenis arba nutraukti jų tvarkymą.
 10. Pasiliekame sau teisę keisti interneto svetainės privatumo politiką, kuriai įtakos gali turėti interneto technologijų pažanga, galimi teisės nuostatų pasikeitimai, susiję su asmens duomenų apsauga, taip pat mūsų interneto svetainės plėtra. Apie visus pakeitimus informuosime aiškiai ir suprantamai.
 11. Interneto svetainėje gali būti naudojamos nuorodos į kitas interneto svetaines. Tokios interneto svetainės veikia nepriklausomi nuo mūsų svetainės ir nėra prižiūrimos plombix.pl. Tokiose svetainėse gali būti taikoma nuosava privatumo politika ir taisyklės, su kuriomis rekomenduojame susipažinti. Iškilus abejonėms dėl kurios nors iš šios privatumo politikos nuostatų, prašome kreiptis į mus.

Ši svetainė naudoja slapukus (cookies), kad mūsų paslaugos galėtų veikti geriau. Aš suprantu

Polityka cookies
į puslapio viršų